Термоелектрическият охладител за диспенсър е устройство, което използва термоелектрически ефект, за да охлади водата в диспенсъра. Това е плочка, която съдържа много PN преходи. Когато се захрани елемента на Пелтие, едната му страна се загрява, а другата се охлажда. Коя страна ще загрява и коя ще се охлажда зависи от това към кой от двата му края се подаде плюс и към кой минус. На кратко казано, при размяна на поляритета се разменят охлаждащата с загряващата страна. За да не прегрее тази част, която се загрява, е необходимо върху нея да има радиатор, за да я охлажда. Температурата на студената страна зависи от това, колко добре се охлажда нагрятата страна. Възможно е да се постигне температура от -15℃ на студената страна при охлаждане на топлата страна до 3-6℃. Термоелектрическият охладител за диспенсър намира широко приложение в хладилните чанти, диспенсърите за вода (машините за охлаждане на вода) и други устройства