В света на тръбопроводите и строителството, разбирането на мерните единици за диаметър на тръби е от съществено значение. Две от най-често използваните мерни системи са цолната (inches) и метричната (ФИ), като всяка от тях има своите специфики и приложения.


Цолната Мерна Система:


Цолната мерна система, позната още като "inches", е широко използвана в САЩ и други страни, където се прилага имперският систем от мерки. Един цол е равен на 1/12 от един фут, което е приблизително 2.54 сантиметра. Важно е да се отбележи, че при измерването на диаметъра на тръби в цоли, се използва външният диаметър на тръбата.


Метричната (ФИ) Мерна Система:


Метричната мерна система, позната още като "ФИ" (френска система), се използва в много страни по света, включително в Европа и Азия. В тази система диаметърът на тръбите се измерва в милиметри. Например, тръба с диаметър от 50 милиметра се нарича ФИ50.


Сравнение на Мерните Единици:


За по-добро разбиране, ето таблица, която сравнява цолната и метричната мерна система за измерване на диаметъра на тръби:


| Диаметър в цоли | Диаметър в милиметри (ФИ)|

|-----------------|--------------------------|

| 1/8"            | 3.175 мм                

| 1/4"            | 6.35 мм                 

| 3/8"            | 9.525 мм               

| 1/2"            | 12.7 мм                 

| 3/4"            | 19.05 мм               

| 1"               | 25.4 мм              

| 1 1/4"        | 31.75 мм           

| 1 1/2"        | 38.1 мм               

| 2"               | 50.8 мм               

| 2 1/2"        | 63.5 мм               

| 3"               | 76.2 мм               

| 4"               | 101.6 мм             


Тази таблица предоставя лесен начин за преобразуване между цолната и метричната мерна система, което е от съществено значение при работата с тръбопроводи и строителство.


Знанието за мерните единици за диаметър на тръби в цоли и ФИ е важно за професионалистите в областта на строителството и инженерството, тъй като то им позволява да извършват точни измервания и да избират подходящите материали за техните проекти.